Miljødirektoratet FPNV

Forvaltningsplaner på nett for verneområder. Versjon 2.0.

En forvaltningsplan er en praktisk veileder som skal bidra til beslutninger og bruk som sikrer vernet. Innenfor rammen av verneforskriften kan planen gi retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mv., samt mål og tiltak for å ivareta verneverdiene. Arbeidet med en ny forvaltningsplan i FPNV starter med at forvaltningsmyndigheten oppretter et internt arbeidsdokument i valgt målform (brukernavn og passord tildeles av Miljødirektoratet post@miljodir.no). Forvaltningsmyndigheten gjennomfører planarbeidet, og endrer planens status i samsvar med gjeldende saksbehandlingsregler. Etter avsluttet høringsprosess settes planstatus til Godkjent forvaltningsplan (FVP). I FPNV 2.0 kan forvaltningsmyndigheten legge inn eldre, godkjente planer i pdf-format. Dette blir en FPNV "skall-plan". Her kan man legge til bevaringsmål, tiltaksplaner og vedlegg, men "skall-planen" mangler de øvrige FPNV-funksjonene. Det forutsettes at "skall-planen" revideres til en "ekte" FPNV-plan innen 5 år. "Søk" benyttes for å finne en bestemt plan. "Godkjent FVP", "Godkjent plan under revisjon" og "FVP til høring" er tilgjengelige for alle. Planer med annen status er bare tilgjengelig for forvaltningsmyndigheten som har en rolle i planprosessen. Diagrammet nedenfor viser antall planer i FPNV. NB! Bevaringsmål etableres i NatStat og legges til FPNV når dynamiske felt oppdateres.

Brukerveiledning

Oversikt over antall planer i FPNV, samt planstatus